Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20)

Ak si myslíš, že farnosť Nedožery-Brezany je mŕtva, tak si na omyle. Existuje veľa možností ako môžeš farnosti pomôcť a priložiť ruku k dielu. Hlavne musíš chcieť, chcieť pomôcť, chcieť byť aktívnym členom farnosti.

Pomôcť môžeš duchovne (modlitbamy, ružencové bratsvo, modlitby matiek, modlitby otcov, spevácke zbory, stretnutia detí a mladých na fare), alebo aj prakticky (čítať Božie slovo na omši, miništrovaním, brigády na fare alebo okolo kostola). Keď sa chceš pripojiť k existujúcej činnosti, ale nevieš ako, neváhaj a oslov kňaza, kostolníkov alebo ľubovoľného člena príslušnej aktivity.

Ak máš nápad a chcel by si rozbehnúť niečo nové vo farnosti, spoj sa a povedz o tom kňazovi. Najlepšie osobne alebo telefonicky. Číslo na neho nájdeš, keď klikneš vpravo hore na kontakt.