Modlitby matiek

 

V našej farnosti je niekoľko skupiniek Modlitieb matiek z komunity Útecha, skupinka Deti viery i členovia Modlitieb otcov (http://modlitbymatiek.sk/).

Modlitby matiek sa stretávajú v skupinkách každý týždeň. Matky a otcovia sa modlia za svoje deti, krstné a birmovné deti, za duchovne adoptované deti príp. za iných ľudí, s ktorými sú duchovne spojení. Deti sa modlia svoje prosby. Všetci ich odovzdávajú symbolicky Bohu - do košíčka pred krížom, mená a prosby sú napísané na lístkoch. Štyrikrát do roka sa stretávajú na modlitbovom trojdní v určené dni naraz na celom svete. 

 

V piatok v modlitbe odprosujú za svoje previnenia, v tichu je priestor na uvedomenie si svojich chýb. V sobotu sa modlia za tých, ktorí ublížili im a ich blízkym a odpúšťajú im a v nedeľu chvália Boha za jeho dobrodenia. Pritom do košíčkov pred krížom odovzdávajú rôzne predmety, ktoré symbolicky znázoroujú hlavnú myšlienku príslušného dňa. Je veľmi povzbudzujúce i obohacujúce, keď sa trojdnia zúčastní a načerpá duchovnú silu pre seba a pre svoju rodinu čo najviac veriacich.