História farských oznamov

2. Adventná nedeľa v roku C

1. Adventná nedeľa v roku C

34.nedeľa v cezročnom období B Krista Kráľa

33.nedeľa v cezročnom období B

32.nedeľa v cezročnom období B

31.nedeľa v cezročnom období B

30.nedeľa v cezročnom období B

29.nedeľa v cezročnom období B

28.nedeľa v cezročnom období B

27.nedeľa v cezročnom období B

26.nedeľa v cezročnom období B

25.nedeľa v cezročnom období B

24.nedeľa v cezročnom období B

23.nedeľa v cezročnom období B

22.nedeľa v cezročnom období B

21.nedeľa v cezročnom období B

20.nedeľa v cezročnom období B

19.nedeľa v cezročnom období B

18.nedeľa v cezročnom období B

17.nedeľa v cezročnom období B

16.nedeľa v cezročnom období B

15.nedeľa v cezročnom období B

14.nedeľa v cezročnom období B

13.nedeľa v cezročnom období B

Narodenie Jána Krstiteľa B

11.nedeľa v cezročnom období B

10.nedeľa v cezročnom období B

9.nedeľa v cezročnom období B

NEDEĽA NAJSVATEJŠEJ TROJICE B

Zoslanie Ducha Svätého B

7 Veľkonočná nedeľa B

6 Veľkonočná nedeľa B

5 Veľkonočná nedeľa B

4 Veľkonočná nedeľa Dobrého Pastiera B

3 Veľkonočná nedeľa B

2 Veľkonočná nedeľa Božieho Milosrdenstva B

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmrtvychvstania B

Kvetná nedeľa B

5 Pôstna nedeľa B

4 Pôstna nedeľa B

3 Pôstna nedeľa B

2 Pôstna nedeľa B

1 Pôstna nedeľa B

6 nedeľa v cezročnom období B

5 nedeľa v cezročnom období B

4 nedeľa v cezročnom období B

3 nedeľa v cezročnom období B

2 nedeľa v cezročnom období B

Krst Krista Pána B

Svätá Rodina B

4. Adventná nedeľa v roku B

3. Adventná nedeľa v roku B

2. Adventná nedeľa v roku B

1. Adventná nedeľa v roku B