Filiálka Pravenec

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1899)

Kostol v Pravenci bol postavený v roku 1891 a je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Je to jednoloďová stavba v neogotickom slohu. Vo svätyni sa nachádzajú sochy sv. Kataríny, sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého. V lodi na oblúku nad svätyňou sa nachádza maľba, poklona Kristovi prítomnému v Eucharistii.

V roku 1986 bola pristavaná sakristia na pravej strane kostola. Plány urobil Ing. arch. Marián Šovčík z Pravenca. V tom istom roku bol požehnaný obetný stôl, ktorý zhotovil Vincent Kmeť z Pravenca.

V mesiaci november 2002 sa dokončila oprava kostola sv. Kataríny v Pravenci. Urobila sa nová elektroinštalácia, nové elektrické kúrenie, nová podlaha a vymaľoval sa kostol zvnútra. Maľovanie obrazov a vyčistenie sôch previedol Jozef Kmeť z Pravenca. V mesiaci október 2009 sa vykonala úpravu okolia kostola. Okolo kostola sa urobila nová dlažba, nové schody a bezbariérový vstup do kostola

Pohľad na kostol

Kostol v Pravenci

Patrocinium kostola

Patrocinium kostola