Filiálka Poluvsie

Kostol Panny Márie (1934)

Kostol v Poluvsii bol postavený na mieste, kde pôvodne stála malá kaplnka (4x4 m) zasvätená k úcte Panne Márii. Pôvodná kaplnka bola zbúraná doa 16. mája 1934. Hoci v roku 1934 bola veľká nezamestnanosť, veriaci z Poluvsia hneď začali stavať nový kostol. Plány kostola vyhotovil Anton Brieštenský z Nitrianskeho Pravna, ktorý viedol aj stavebné práce. Kostol bol postavený a posvätený doa 18. novembra 1934 a je zasvätený k úcte Panne Márii. Oltár bol zobratý z pôvodnej kaplnky. Kostol je jednoloďový. Dňa 28. júna 1998 bol posvätený nový obetný stôl, ambón, kríž, ktorý na návrh Ing. Júliusa Eckhardta urobil Anton Šujan obaja z Pravenca. Na jeseň v roku 2001 bola urobená nová elektrifikácia dvoch zvonov na veži. Na jeseň v roku 2003 bola vykonaná vonkajšia oprava

Kostol Poluvsie

Svätyňa kostola

Svatyna Poluvsie