Rozpis večeradla 2018

veceradlo 2018

Večeradlo Panny Márie vedú a sv. ruženec sa modlia horliteľky spolu s členkami svojej ruže


Presvätá Panna!

Zachovaj mi srdce čisté - aby ťa vedelo milovať.

Daj mi srdce silné - aby vedelo zniesť každú ťažkosť a smútok.

Srdce šľachetné - aby vedelo darovať a mať súcit.

Srdce smelé - aby ho nezraňovala ľahostajnosť a výsmech iných.

Srdce horlivé, zapálené túžbou šíriť Krista.

Srdce ranené láskou ku Kristovi a plné Jeho ohňa.