100 rokov Fatimy

TOPlist


Farské oznamy 25.09. - 01.10.2017.         .pdf

Liturgické čítania na dnešný deň

  • Možnosť adorácie tento týždeň. V stredu 16:30 Nedožery – Brezany, v utorok 16:30 Poluvsie, vo štvrtok 16:30 Pravenec.
  • V piatok 28.9 bude v Nedožeroch-Brezanoch o 18.00 detská sv. omša, po nej pozývame na faru na tvorivé dielne (doneste si staré tričko budeme modelovať z hliny) a inú zábavu. Kto by chcel prísť na hudobný nácvik tak bude tiež v piatok o 17:15 na farskom úrade.
  • Stále môžete nosiť peniaze a údaje tí, ktorí ste sa prihlásili na púť do Čenstochovej.
  • Rodičov detí, ktorí sa prihlásili na prvé sväté prijímanie prosíme, aby prišli vo štvrtok 28.9. 2017 o 19.30 na farský úrad.
  • Tí ktorí sa chcú pripravovať a aj pristúpiť k sviatosti Eucharistie, sviatosti zmierenia a sviatosti birmovania tento školský rok nech mi prihlášku odovzdajú najneskôr do 25.9. 2017.
  • Tí ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania prosíme, aby prišli 29.9.2017 o 19.30 na farský úrad.
  • V utorok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší v Nedožeroch -Brezanoch