100 rokov Fatimy

TOPlist


Farské oznamy 22.01. - 28.01.2018.         .pdf

Liturgické čítania na dnešný deň

 • Možnosť adorácie tento týždeň streda 16.00 Nedožery – Brezany, vo štvrtok 16.00 Pravenec a utorok 16.00 Poluvsie.
 • Zbierka na renováciu farnosti bola: Pravenec 341,12, Poluvsie: 137,63 a Nedožery – Brezany 496,46. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.
 • Môžete sa zapojiť do modlitbovej akcie modlíme sa za našich birmovancov. Vytiahnete si jedno meno z našich 24 pripravujúcich sa na birmovku a budete sa za neho modliť až do birmovky.
 • V našej farnosti bolo založené občianske združenie TEOFIL s cieľom organizovať aktivity hlavne pre deti a mládež, ale nie len pre nich. Jednou z možností ako ho podporiť je venovať % z Vašej zaplatenej dane za rok 2017. Túto možnosť majú zamestnaní, živnostníci a aj firmy. Kto má záujem a je zamestnanec - stačí, ak vyplní tlačivo, ktoré sa nachádza pri vstupe do každého z kostolov a priloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré zvyčajne personálne oddelenie odovzdáva spolu s ročným zúčtovaním dane. Následne sa obe tlačivá do 30.4.2018 odošlú na Daňový úrad v mieste bydliska alebo pre uľahčenie je možné odovzdať v sakristii a my zabezpečíme hromadne odoslanie. V prípade živnostníkov a firiem je tlačivo súčasťou daňového priznania a údaje, ktoré je potrebné vyplniť sú rovnaké, takže nájdete ich na tlačive pri vstupe do kostola. Podrobnejšie informácie a tlačivá nájdete aj na internetovej stránke http://nedozery-brezany.fara.sk Vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné aktivity.
 • Pozývame vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 so začiatkom o 18:00 v Kostole sv. Kataríny v Pravenci sv. omšou. Cena vstupenky je 20 €. Zakúpiť si ich môžete u Martina Pekára v Pravenci (tel. č.0910160505 ), Martina Šebesta v Poluvsii (tel. č. 0908085978), Petronely Šovčíkovej v Nedožeroch-Brezanoch (tel. č. 0908225295). Ak by chcel niekto podporiť ples akoukoľvek formou (modlitbou, finančne, materiálne...) organizátori plesu vám budú vďační.
 • Môžete sa zapojiť do modlitbovej akcie modlíme sa za našich birmovancov. Vytiahnete si jedno meno z našich 24 pripravujúcich sa na birmovku a budete sa za neho modliť až do birmovky.
 • Taktiež sa môžete zapojiť do akcie modlíme sa za prvoprímajúce deti a ich rodičov. Vytiahnete si jedno meno z našich 21 pripravujúcich detí na prvé sv. príjimanie a budete sa za neho a jeho rodičov modliť až do prvého sv. prijímania.
 • Vo sobotu 27.1. v Poluvsí budú o 20.00 -22.00 modlitby pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. Bude to aj ako zavŕšenie deviatnika, ktorý sa vo farnosti modlíme.
 • Aj tento rok organizuje z farnosti púť do Meďzugoria a to v dňoch 26.6 vo večerných hodinách odchod a 3.7.v ranných hodinách príchod. Cena ako vlani 207 Eur. Môžete sa prihlasovať osobne u mňa. –
 • V utorok 30.1.2017 o 19.00 bude na fare v Nedožeroch –Brezanoch stretnutie aspoň s jedným rodičom prvoprímajúcich detí.
 • V piatok 26.1. v Nedožeroch –Brezanoch bude o 18.00 detská sv. omša.
 • V čase jarných prázdnin organizujeme krátky detský tábor na fare. A to v dňoch 21.2. streda až 23.1. v piatok. Cena na všetky dni by bola 10 eur. Každý deň by ste mohli vaše dieťa doniesť na faru medzi 8.00 - 8.30 a zase prísť po dieťa medzi 16.00-16.30. Môžu sa prihlasovať deti, ktoré navštevujú prvý až šiesty ročník základnej školy. Prihlášky budú čoskoro k dispozícii. <
 • V dňoch 2.3. až 8.3.2018 budem na jednej púti hlavne ide o miesta, ktoré sa týkajú sv. pátra Pia. Tento rok je 50 rokov od jeho smrti. Ak by niekto chcel ísť nech si pozrie na čiernom papieri sú podrobnosti, alebo sa opýta mňa. Keby chcel niekto ísť musel by sa do stredy 24.1. u mňa prihlásiť. Cena je 207 Eur.