100 rokov Fatimy

TOPlist


Farské oznamy 28.05. - 04.06.2017.         .pdf

Prihláška do Denného letného tábora vo farnosti Nedožery-Brezany

Liturgické čítania na dnešný deň

  • Možnosť adorácie tento týždeň: Nedožery – Brezany streda 31.5. od 16.00, Poluvsie utorok 30.5. od 16.00 a Pravenec štvrtok 1.6. od 16.00.
  • Dnes je zbierka na masmédiá.
  • Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budem Nedožery –Brezany v stredu od 16.00, Poluvsie v utorok od 16.00 a Pravenec vo štvrtok od 16.00. Chorých budem spovedať v piatok od 8.00 a v piatok bude v Pravenci o 16.30 prvopiatková pobožnosť.
  • V nedeľu 28.5. o 15.00 v kostole v Nedožeroch – Brezanoch sa budeme modliť Novénu k Duchu Svätému a aj modlitby v rámci roka Fatimskej Panny Márie.
  • V sobotu 3.6., kedy je prvá sobota v mesiaci, bude ráno o 7.00 v Poluvsí už tradičná prvosobotná pobožnosť so sv. omšou, ide o zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
  • Tiež v sobotu večer 3.6. v Nedožeroch – Brezanoch budeme mať vigílnu sv. omšu zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého, po nej bude moderovaná adorácia a sviatosť oltárna bude vystavená k poklone až do polnoci.
  • V lete organizuje naša farnosť denné letné tábory. Prvý od 31.7 do 4.8.2017 pre 7 až 11 ročných a druhý od 14.8. do 18.8. 2017 pre 11 až 14 ročných. Informácie priebežne alebo na plagáte alebo na prihláške, ktorú treba vyplniť a odovzdať mne do 10.7.2017.
  • Je tu šiesta časť nášho farského deviatnika, respektíve akcie: Modlím sa za svoju farnosť. Modliť Novénu Deväť dní s milujúcim Otcom sa začneme vo štvrtok 1.6. 2017. Úmysel: Aby Láska Boha Otca bola osobnou životnou skúsenosťou našej farnosti. Deviatnik potom zavŕšime 10.6. 2017 v Pravenci.
  • V piatok 2.6. bude v Nedožeroch – Brezanoch o 18.00 detská sv. omša.