lurdy

TOPlist


Farské oznamy 21.05. - 27.05.2018.         .pdf

Prihláška do Letného tábora Liptovské Sliače 15. – 21. 07.2018

Liturgické čítania na dnešný deň

  • Možnosť adorácie : v stredu 16:30 Nedožery-Brezany, štvrtok 16.30 Pravenec a utorok 16.30 Poluvsie.
  • Stále je možné prihlásiť na detský letný tábor tábor pre deti od 6 do 13 rokov. Prihlásiť sa bude dať pomocou prihlášky. Tábor bude v čase od 15.7 až 21.7. v Liptovské Štiavnica. Cena 87 Eur. Prihlášku odovzdajte farskému administrátorovi Štefanovi Čunderlíkovi.
  • Dnes je zbierka na renováciu farnosti .
  • V piatok o 18.00 bude mládežnícka sv. omša s birmovancami.
  • Farnosť Tužina nás pozýva s farnosťou Nitrianske Pravno 6.6. 2018 do Likavky na jednu časť z deviatnika k Božskému Srdcu odchod by bol o 11.00. Príchod v neskorých večerných hodinách. Kto by išiel zapíšte sa vzadu na papier.Cena bude 10 Eur.
  • Naša farnosť organizuje pešiu púť a to v nedeľu 27.5. 2018 o dvanástej od kostola v Brezanoch cez Nedožery a horu do Pravenec –kolónia tam by sa mohli pridať ďalší ľudia a išli by sme o Pravenca ku kaplnke, ktorú tam majú tiež v hore. Tam by sme mali o 15.00 sv. omšu. Po sv. omši by sme opekali. Odvoz domov, kto by potreboval by sme zabezpečili. Úmysel: aby Najsvätejšia Trojica zjednocovala našu farnosť s Ňou a aj nás vo farnosti navzájom.