lurdy

TOPlist


Farské oznamy 19.03. - 25.03.2018.         .pdf

Úcta k sv. Jozefovi

Liturgické čítania na dnešný deň

 • Možnosť adorácie tento týždeň, pondelok 6.00 Pravenec, utorok 16:00 Poluvsie a v stredu 16:00 Nedožery-Brezany.
 • Stále sa môžete prihlásiť na púť do Meďzugorjia, informácie sú na plagáte.
 • Púť do Kalwarie Zebrzydowskej a Lagiewnikov 27. - 28.4.2018. Cena 46,- eur/os.V cene je zahrnuté - doprava, 1 x večera, 1 x raňajky, 1 x ubytovanie + poistenie.
 • Pobožnosti krížových ciest v Nedožeroch – Brezanoch v nedeľu o 14:00 a v piatok po večernej sv. omši, na Kvetnú nedeľu 25.3. o 13.30 začneme na cintoríne v Nedožeroch pôjdeme dedinou a skončíme na cintoríne v Brezanoch.
 • Pobožnosti krížových ciest v Pravenci v nedeľu o 14:00 a vo štvrtok o 16.15
 • Pobožnosti krížových ciest v Poluvsí v nedeľu 18.3. začneme na jednom konci dediny a skončíme na cintoríne a v piatok o 16.15.
 • Pobožnosť krížovej cesty v Pravenec – kolónia v stredu po sv. omši.
 • Dnes je mimoriadna zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov.
 • 25 marec je dňom počatého dieťaťa. Nosením bielej stužky pomáhame šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu. Bielu stužku si môžete zobrať po sv.omši vzadu v kostole.
 • Spovedať chorých pre Veľkou nocou budem v pondelok 26.3. od 8.00. Začnem v Nedožeroch-Brezanoch. Nahláste ich v sakristiach. Automaticky budem chodiť spovedať tých ku ktorým chodím na prvý piatok.
 • Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána, pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti a sv. omše začnú procesiou.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na mládež.