Farské oznamy 26.03. - 02.04.2017.         .pdf

Liturgické čítania na dnešný deň

 • Možnosť adorácie tento týždeň: Nedožery-Brezany: Stredu 29.3. 2017 o 16.30, Poluvsie: Utorok 28.3. o 16.30, Pravenec: Pondelok 27.3. 2017 o 16.30.
 • Krížové cesty tento týždeň Nedožery-Brezany: nedeľa 26.3. o 14.00 v kostole, piatok po večernej sv. omši okolo kostola, v nedeľu 2.4. o 14.00 v kostole.
 • Krížové cesty Poluvsie tento týždeň v nedeľu 26.3 o 14.00 v kostole v piatok po sv. omši, v nedeľu 2.4. o 14.00 na cintoríne v Poluvsí za duše v očistci tých, ktorých telá sú pochované na tomto cintoríne.
 • Krížové cesty Pravenec tento týždeň v nedeľu 26.3 o 15.00 na cintoríne v Pravenci za duše v očistci tých, ktorých telá sú pochované na tomto cintoríne,v piatok pred sv. omšou o 16.20 a v nedeľu 2.4. o 14.00 v kostole.
 • Krížové cesty Pravenec – kolónia v stredu po večernej sv. omši.
 • Spoločné spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami bude budúcu sobotu 1.4. Pravenec od 9.00 do 10.00, Poluvsie od 9.00 do 10.00 a Nedožery-Brezany od 10.30 do 11.30.
 • Spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami budem spolu s prvopiatkovými a to v piatok 7.4. 2017, prosím nahláste ich v sakristii.
 • Diecézne centrum mládeže Maják pozýva všetkých mladých na diecézne stretnutie mládeže – Kvetný víkend 2017. Víkend sa uskutoční 7.-9.4.2017 v Banskej Bystrici. Kvetný víkend pozostáva zo svätých omší, skupiniek, katechézy, workshopov a modlitbovej vigílie. Všetky potrebné informácie nájdete na ich stránke: www.dcmmajak.sk.Elektronická registrácia prebieha do 30.3.2017.
 • Pomazanie chorých budem dávať ten posledný týždeň pôstny, nazývaný aj veľkým týždňom a to v každej dediny pri sv. omši.
 • Pozývam v sobotu 1. apríla o 7.00 do Poluvsia na slávenie fatimskej soboty. Kto by chcel ísť a nemá sa ako dostať nech sa nahlási u mňa.
 • Budúcu nedeľu 2.4. o 17.30 Vás pozývame do kostola v Nedožeroch - Brezanoch na dramatizované pašiové predstavenie. Účinkujúcimi budú ochotníci z Lazian.
 • V piatok 31.3 o 18.00 bude v Nedožeroch –Brezanoch detská sv. omša, po nej sa budeme modliť krížovú cestu okolo kostola.